POLÍTICA DE COOKIES

L’accés a aquest Lloc Web pot implicar la utilització de galetes. Les galetes són petites quantitats
d’informació que s’emmagatzemen al navegador utilitzat per cada Usuari —en els diferents dispositius
que pugueu utilitzar per navegar— perquè el servidor recordi certa informació que posteriorment i
únicament el servidor que la va implementar llegirà. Les cookies faciliten la navegació, la fan més
amigable, i no fan malbé el dispositiu de navegació.

Les galetes són procediments automàtics de recollida d’informació relativa a les preferències
determinades per l’Usuari durant la visita al Lloc Web per tal de reconèixer-lo com a Usuari, i
personalitzar la seva experiència i ús del Lloc Web, i poden també, per exemple, ajudar a identificar i
resoldre errors.
La informació recollida a través de les cookies pot incloure la data i hora de visites al Lloc Web, les
pàgines visionades, el temps que ha estat al Lloc Web i els llocs visitats just abans i després del
mateix. No obstant això, cap galeta permet que aquesta mateixa pugui contactar amb el número de
telèfon de l’Usuari o amb qualsevol altre mitjà de contacte personal. Cap galeta no pot extreure
informació del disc dur de l’Usuari o robar informació personal. L’única manera que la
informació privada de l’Usuari formi part del fitxer Cookie és que l’usuari doni personalment aquesta
informació al servidor.

Les galetes que permeten identificar una persona es consideren dades personals. Per tant, a les
mateixes els serà aplicable la Política de Privadesa anteriorment descrita. En aquest sentit, per a la
utilitzar-les serà necessari el consentiment de l’Usuari. Aquest consentiment serà
comunicat, en base a una elecció autèntica, ofert mitjançant una decisió afirmativa i positiva, abans
del tractament inicial, removible i documentat.

Cookies pròpies

Són aquelles galetes que són enviades a l’ordinador o dispositiu de l’Usuari i gestionades
exclusivament per 4 Makis per al millor funcionament del Lloc Web. La informació que es recull es
empra per millorar la qualitat del Lloc Web i el seu Contingut i la seva experiència com a Usuari. Aquestes galetes
permeten reconèixer a l’Usuari com a visitant recurrent del Lloc Web i adaptar el contingut per a
oferir continguts que s’ajustin a les vostres preferències.

Galetes de tercers

Són cookies utilitzades i gestionades per entitats externes que proporcionen a 4 Makis serveis
sol·licitats per aquest mateix per millorar el Lloc Web i l’experiència de l’usuari en navegar al Lloc
Web. Els principals objectius per als que s’utilitzen galetes de tercers són l’obtenció d’estadístiques
d’accessos i analitzar la informació de la navegació, és a dir, com interactua l’Usuari amb el Lloc
Web.

La informació que s’obté fa referència, per exemple, al nombre de pàgines visitades, l’idioma, el lloc a
la que l’adreça IP des del qual accedeix l’Usuari, el nombre d’Usuaris que hi accedeixen, la freqüència i la reincidència de les visites, el temps de visita, el navegador que usen, l’operador o tipus de dispositiu des del qual es fa la visita. Aquesta informació s’utilitza per millorar el Lloc Web, i detectar-ne de noves necessitats per oferir als usuaris un contingut i/o servei d’òptima qualitat. En tot cas, la informació es recopila de forma anònima i s’elaboren informes de tendències del Lloc Web sense identificar usuaris individuals.

Podeu obtenir més informació sobre les cookies, la informació sobre la privadesa, o consultar la
descripció del tipus de cookies que s’utilitzen, les principals característiques, el període d’expiració, etc. a
el següent(s) enllaç(s):

La(les) entitat(es) encarregada(es) del subministrament de cookies podrà(n) cedir aquesta informació a tercers,
sempre que ho exigeixi la llei o sigui un tercer qui processi aquesta informació per a aquestes entitats.

Galetes de xarxes socials

4 Makis incorpora plugins de xarxes socials, que permeten accedir-hi a partir del Lloc Web. Per
aquesta raó, les galetes de xarxes socials poden emmagatzemar-se al navegador de l’Usuari. Els titulars de
aquestes xarxes socials disposen de les seves pròpies polítiques de protecció de dades i de galetes, sent ells
mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les pròpies pràctiques de privadesa. El
Usuari ha de referir-s’hi per informar-se sobre aquestes cookies i, si escau, del
tractament de les vostres dades personals. Únicament a títol informatiu s’indiquen a continuació els enllaços
en què es poden consultar aquestes polítiques de privadesa i/o de cookies:

Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Twitter: https://twitter.com/es/privacy

Instagram: https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig

YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=ca-419&gl=mx

Pinterest: https://policy.pinterest.com/es/privacy-policy

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=hp-cookies

Deshabilitar, rebutjar i eliminar cookies

L’Usuari pot deshabilitar, rebutjar i eliminar les cookies —totalment o parcialment— instal·lades al vostre
dispositiu mitjançant la configuració del vostre navegador (entre els quals es troben, per exemple, Chrome,
Firefox, Safari, Explorer). En aquest sentit, els procediments per rebutjar i eliminar les galetes poden
diferir dun navegador dInternet a un altre. En conseqüència, l’Usuari ha d’acudir a les instruccions
facilitades pel propi navegador d’Internet que utilitzeu. En cas que rebutgi l’ús
de cookies -total o parcialment- podrà seguir usant el Lloc Web, si bé podrà tenir limitada la
utilització d’algunes de les prestacions del mateix.

Aquest document de Política de Cookies ha estat creat mitjançant el generador de plantilla de política de
cookies web gratis online el dia 26/10/2023.

Desplaça cap amunt